Language - English | Thai

 

โปรโมชั่น โปรแกรมเรียนต่อ ประจำเดือน

ต้องการลงทะเบียนเพื่อรับ โปรโมชั่น โปรแกรมเรียนต่อประจำเดือน.

 

ใบสมัึคร ออนไลน์

ต้องการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการเรียนต่อ ต่างประเทศ ง่ายๆเพียงกรอกใบสมัครออนไลน์ online application form และ เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมง.

 

แนะนำเพื่อนมาลง ทะเบียนเรียนกับ เรารัีบทันที เงินสด 1500 บาท

 

Refer a Friend to Study Flash Image

 

study abroad news

4-Apr-2013 | Canada pins hope on foreign studentsCANADA: The number of college and university students studying internationally has grown more than fourfold since 1975 — and Canada wants a larger share of that market. Read more...

 

4-Apr-2013 | Chinese alumni 'contribute $100m' AUSTRALIA: CHINESE alumni of Australian universities continue to bolster the local economy years after graduation, with the majority returning at least once and 20 per cent coming back more than five times over a five-year period. Read more...

 

30-Mar-2013 | Why Asian Kids Succeed NEW ZEALAND: Have you ever wondered why Asians kids are doing so well in maths and science at schools? Read more...

Read all news

 

 

 

StudY Tours


เรียนภาษาอังกฤษและท่องเที่ยวในช่วงปิดเทอม

โปรแกรมการเรียนภาษอังกฤษสำหรับน้อง ๆ นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษโดยตรงกับเจ้าของภาษาในต่างประเทศในช่วงปิดเทอมในแต่ละภาคการศึกษา โดยโครงการนี้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการจะไดรับ้ประสบการณ์ต่างๆ มากมายอาทิเช่น การใช้ชีวิตในต่างแดน ร่วมกับเพื่อนนักเรียนต่างชาิติ ได้เรียนสังคม และวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ทั้งยังได้ทัศนะศึกษาตามสถานที่สำคัญ ๆ ของประเทศนั้น ๆ

โดยโปรแกรม Study Tour นี้ เราThe Oak ได้มีการจัดตารางการเรียนโดยเน้นและคำนึงถึงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอักกฤษในด้านการพูด และการฟัง ซึ่งนักเรียนจะได้เข้าร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนชาวออสเตรเลีย และทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน


ระบบการศึกษาในโรงเรียนของประเทศออสเตรเลีย:

การศึกษาระบบโรงเรียนของประเทศออสเตรเลียมีระยะเวลาทั้งสิ้น 12 ปี โดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา และยังมีการเรียนในระดับอนุบาลอีกด้วย

ออสเตรเลียได้พัฒนาโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติขึ้น เพื่อให้โรงเรียนทุกแห่ง มีมาตรฐานวิชาการสูงในมาตรฐานเดี่ยวกันทั่วประเทศ ในโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาแห่งชาตินี้ ออสเตรเลียจัดกลุ่มวิชา ที่เปิดสอนในระดับโรงเรียนออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้ คือ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาทางศิลปะ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยี และกลุ่มวิชาพัฒนาการส่วนบุคคล สุขศึกษา และพลศึกษา

ในระดับมัธยมศึกษา จะมีรายวิชาและสาขาวิชา ให้เลือก เพิ่มมากขึ้น เพราะโรงเรียนสามารถเปิดสอนรายวิชาได้มากมาย มีครูที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี และมีประสบการณ์สูง สอนด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด รวมทั้งอินเทอร์เน็ต วัสดุประกอบการสอนซีดีรอม อุปกรณ์สื่อผสม (มัลติมีเดีย) และห้องปฏิบัติการ

คุณสมบัติผู้เข้าเรียน
- ผลคะแนนภาษา IELTS 5.5 หรือผลคะแนน TOEFL 197 หรือ ผลรับรองความรู้ภาษาอังกฤษระดับสูง

วันเปิดภาคเรียน: ปีการศึกษาระดับโรงเรียน แบ่งออก เป็น 4 ภาคการศึกษา และเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม หรือ ต้นเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงเดือนธันวาคม โดยจะมีช่วงวันหยุดสั้น ๆ ระหว่างช่วงต่อภาคการศึกษาและวันหยุดประจำภาคฤดูร้อน ในเดือนธันวาคมและเดือนมกราคม

นักเรียนเข้าชั้นเรียนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ทั้งนี้ เวลาเข้าเรียนของแต่ละโรงเรียนในออสเตรเลีย อาจแตกต่างกันเล็กน้อย แต่เวลาโดยทั่วไป จะเริ่มตั้งแต่ 9.00 - 15.30 น


ค่าเล่าเรียน: ค่าเทอมการเรียนโดยประมาณคือ AUD $10.000 ถึง AU$ 17.000 (สำหรับโรงเรียนเอกชน) และ AU$1000 สำหรับค่าชุดนักเรียนในฤดูร้อน ฤดูหนาว และชุดพละศึกษา

ค่าเทอมและค่าใช้จ่ายนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียน หากผู้ปกครองหรือนักเรียนสนใจการศึกษานี้โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงาน The Oak เพื่อความแน่นอน