Language - English | Thai

 

โปรโมชั่น โปรแกรมเรียนต่อ ประจำเดือน

ต้องการลงทะเบียนเพื่อรับ โปรโมชั่น โปรแกรมเรียนต่อประจำเดือน.

 

ใบสมัึคร ออนไลน์

ต้องการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการเรียนต่อ ต่างประเทศ ง่ายๆเพียงกรอกใบสมัครออนไลน์ online application form และ เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมง.

 

แนะนำเพื่อนมาลง ทะเบียนเรียนกับ เรารัีบทันที เงินสด 1500 บาท

 

Refer a Friend to Study Flash Image

study abroad in new zealand

Click here...

 

study abroad news

4-Apr-2013 | Canada pins hope on foreign studentsCANADA: The number of college and university students studying internationally has grown more than fourfold since 1975 — and Canada wants a larger share of that market. Read more...

 

4-Apr-2013 | Chinese alumni 'contribute $100m' AUSTRALIA: CHINESE alumni of Australian universities continue to bolster the local economy years after graduation, with the majority returning at least once and 20 per cent coming back more than five times over a five-year period. Read more...

 

30-Mar-2013 | Why Asian Kids Succeed NEW ZEALAND: Have you ever wondered why Asians kids are doing so well in maths and science at schools? Read more...

Read all news

 

 

ทำไมต้องเลือกเรียนที่ออสเตรเลีย ?

ประเทศออสเตรเลีย

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนซึกโลกใต้ มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของโลก ซึ่งเทียบได้เท่ากับ 48 รํฐใหญ่ของสหรัฐอเมริกา และ มีขนาดใหญ่เป็น 2 เท่าของทวีปยุโรบ แต่จำนวนประชากรยังน้อยมากหากเทียบกับพื้นที่ของประเทศ ซึ่งคิดเป็นจำนวน 2 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร

ออสเตรเลียมีชายฝั่งทะเลยาวเชื่อมโยงติดต่อกัีนเกือบ 50,000 กิโลเมตรและออสเตรเลียมีชายหาดมากกว่า 10,000 ชายหาดซึ่งมากกว่าประเทศอื่นๆในโลก และประชากรมากกว่าร้อยละ 85 ของออสเตรเลียจะมีถิ่นอาศัยอยู่ภายใน 50 กิโลเมตรของชายฝั่ง จึงทำให้กิจกรรมหรือกีฬาทางน้ำเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวออสเตรเลีย

 

เนื่องจากภูมิประเทศที่เป็นเกาะและมีพื้นที่ขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดของทวีป ออสเตรเลียจึงมีความหลากหลายทางด้านธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเขตป่าไม้ ภูเขา แม่น้ำ ทะเลทราย พืชพรรณธรรมชาติทั้งยังมีหิมะในฤดูหนาว นอกจากนั้นออสเตรเลียยังมีหาดทราี่ยที่สวยงามและแนวปะการังที่สวยที่สุดของโลก คือthe Great Barrier Reef ด้วย

ซึ่งสิ่งต่างๆ ที่เป็นจุดเด่นเหล่านี้จึงทำให้ประเทศออสเลียเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงและเป็นประเทศท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของโลก

ที่มา: The Department of Immigration and Citizenship publication: Life in Australia

ประชากร

ชนเผ่าผู้อยู่อาศัยดั้งเดิมของออสเตรเลีย รู้จักกันในนามชาวอะบอริจิ้นออสเตรเลีย มีประวัติทางวัฒนธรรมที่ต่อเนื่องยาวนานที่สุดในโลก ซึ่งมีจุดกำเนิดนับย้อนหลังไปได้ตั้งแต่ช่วงปลายยุคน้ำแข็ง ซึ่งมีมาตั้งแต่ราว 40,000 - 60,000 ปีที่แล้ว
ชาวอังกฤษได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลียครั้งแรกในปีค.ศ 1788 โดยหลังจากที่มีการค้นพบและประกาศความเป็นเจ้าของประเทศของทวีปในนามของประเทศ

อังกฤษในปีค.ศ 1770 โดยกัปตันเจมส์คุ๊ก หลังจากนั้นก็มีประชาชนจาก 200 ประเทศทั่วโลกทยอยอพยมมาตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลียเป็นต้นมาไม่ว่าจะด้วยการหลี้ภัย

ของสงคราม หรือ เศรษฐกิจ ซึ่งทำให้ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ประชากรมีความหลากหลายในเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา สังคมและวัฒนธรรม แต่ถึงกระนั้นประชาชนออสเตรเลียก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และสันติ

ที่มา: The Department of Immigration and Citizenship publication: Life in Australia

ภูมิอากาศในออสเตรเลีย

เนื่องจากออสเตรเลียมีขนาดใหญ่ พื้นที่ต่างๆ จึงมีภูมิอากาศที่แตกต่างกันเป็นอย่างมาก จะพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่มีอากาศแบบเขตร้อนเช่น รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย มณฑลตอนเหนือนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี และรัฐควีนแลนด์ เป็นต้น ตอนกลางของประเทศมีอากาศแห้งแล้งเป็นทะเลทราย ทางตะวันออกเฉียงใต้จะมีหิมะตกในฤดูหนาวเช่น รัฐนิวเซาว์เวลล์ รัฐวิคทอเรีย และรัฐเทสมาเนีย เป็นต้น เพราะฉนั้นจะพบได้ว่าภูมิอากาศเป็นปัยจัยหลักในการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัย และ ศูนย์รวมเศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐนิวเซาว์เวลล์จะเป็นรัฐที่มีประชากรอยู่หนาแ่น่นที่สุด

ที่มา: The Department of Immigration and Citizenship publication: Life in Australia

เศรษฐกิจของออสเตรเลีย

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสูง ด้วยโครงสร้างที่มีความหยืดหยุ่นและทันสมัย จึงเป็นที่วางใจของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ อัตราค่าเงินก็คงที่ ไม่ค่อยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตามภาวะของโลก

ตลาดหลักทรัพย์ของออสเตรเลียมีอัตตราการลงทุนแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ของโลก ประเทศคู่ค่าทางเศรฐกิจของออสเตรเลียได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ตามมาด้วยจีน, สหรัฐ, สิงคโปร์, สหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐเกาหลี

ที่มา: The Department of Immigration and Citizenship publication: Life in Australia

ภาษาอังกฤษ

ประเทศออสเตรเลียใช้ภาษาหลักคือภาษาอังกฤษ ซึ่งประเทศออสเตรเลียในแต่ละปีจะมีจำนวน

นักเรียนต่างชาติเดินทางเข้ามาศึกษาและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ จำนวนมากเนื่องจากออสเตรเลียมีมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรการสอนที่มีคุณภาพ มีความหลากหลายในวิธีการสอนทั้งยังยืดหยุ่นต่อวัยของผู้เรียน จึงตอบสนองความต้องการนำไปใช้ของนักเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งการใช้ชีวิตในออสเตรเลียก็มีความปลอดภัย สะดวกในการเดินทาง ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศมาก

ออสเตรเลียมีการเพิ่มคำใหม่ในภาษาอังกฤษแตกออกมาเป็นภาษาของชาวออสเตรเลียเองโดย

เรียกคำเหล่านี้ว่าภาษาสแลง ซึ่งคำใหม่เหล่านี้มีการรวมรวบไว้ในหนังสือ Macquarie Dictionary อย่างชัดเจนอีกด้วย

ตัวอย่างเช่น ฟุตบอล football เรียกว่า ฟุตตี้ ‘footy’ / โทรทัศน์ television เรียกว่า เทวรี่ ‘telly’ / บาร์บีคิวbarbecue เรียกว่า บาร์บี้‘barbie’ เป็นต้น

ที่มา: The Department of Immigration and Citizenship publication: Life in Australia

จะหาข้อมูลประเทศออสเตรเลียได้ที่ไหน?

หากต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียเพิ่มเติม สามารถเข้าไปได้ที่เว็ปไซต์ดังนี้

www.australia.com

www.immi.gov.au - กรมตรวจคนเข้าเมืองออสเตรเลีย

www.bom.gov.au - สำนักอุตุนิยมวิทยาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ อากาศและสภาพอากาศในออสเตรเลีย

www.abs.gov.au - สำนักสถิติให้ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับประชากรในออสเตรเลีย

www.australia.gov.au - ศูนย์ข้อมูลและบริการรัฐบาลออสเตรเลีย

www.cultureandrecreation.gov.au - ศูนย์กลางสังคมวัฒนธรรมรัฐบาลออสเตรเลีย

www.dfat.gov.au -กระทรวงการต่างประเทศและการค้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจออสเตรเลีย

Other Links