Language - English | Thai

 

โปรโมชั่น โปรแกรมเรียนต่อ ประจำเดือน

ต้องการลงทะเบียนเพื่อรับ โปรโมชั่น โปรแกรมเรียนต่อประจำเดือน.

 

ใบสมัึคร ออนไลน์

ต้องการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการเรียนต่อ ต่างประเทศ ง่ายๆเพียงกรอกใบสมัครออนไลน์ online application form และ เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมง.

 

แนะนำเพื่อนมาลง ทะเบียนเรียนกับ เรารัีบทันที เงินสด 1500 บาท

 

Refer a Friend to Study Flash Image

 

study abroad news

4-Apr-2013 | Canada pins hope on foreign studentsCANADA: The number of college and university students studying internationally has grown more than fourfold since 1975 — and Canada wants a larger share of that market. Read more...

 

4-Apr-2013 | Chinese alumni 'contribute $100m' AUSTRALIA: CHINESE alumni of Australian universities continue to bolster the local economy years after graduation, with the majority returning at least once and 20 per cent coming back more than five times over a five-year period. Read more...

 

30-Mar-2013 | Why Asian Kids Succeed NEW ZEALAND: Have you ever wondered why Asians kids are doing so well in maths and science at schools? Read more...

Read all news

 

 

 

คอร์สการเรียนภาษอังกฤษ


The Oak International Education and Training Services สามารถช่วยนักเรียนเลือกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับระดับการใช้ภาษาอังกฤษและเหมาะกับความต้องการของตัวนักเรียน.

ด้านล่างเป็นภาพรวมทั่วไปของประเภทของหลักสูตรภาษาอังกฤษ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรและราคากรุณาติดต่อเราเพื่อปรึกษาเราฟรี ไม่มค่าบริการ รายชื่อสถาบันการศึกษาในออสเตรเลีย คลิกที่นี่

General English | Academic English/IELTS Preparation | Direct Entry Programme or DEEP | Cambridge Exams Preparations | English for High School Preparation


ภาษาอังกฤษทั่วไป :

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปเป็นการเรียนเพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาในด้านต่างๆ คือ การอ่านไวยากรณ์ การเขียน การพูด การฟังและการออกเสียง ซึ่งมีคอร์สการเรียนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูงเพื่อการศึกษา เช่น การเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปใช้ในชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนหรือการสอบเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เป็นต้นทั่วไป

ระยะเวลาการเรียน: คอร์สการเรียนภาษาอังกฤษสามารถเข้าเรียนได้ทุกวันจันทร์ โดยทั่วไปมีระยะเวลาอยู่ที่ 1 ถึง 52 อาทิตย์

คุณสมบัติการเข้าเรียน : ไม่จำกัดคุณสมบัติการเข้าศึกษา หากแต่นักเรียนต้องมีการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษในวันแรกของการเรียน


ค่าเล่าเรียน : โดยทั่วไปค่าเล่าเรียนประมาณ $250 ถึง $395 ต่อสัปดาห์ โดยค่าเล่าเรียนนี้ไ้ด้รวมค่าสมัครเีรียน และค่าหนังสือ อุปกรณ์การเรียนไว้เรียบร้อยแล้ว

หากนักเรียนสนใจศึกษาเข้าเรียน โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดอย่างชัดเจนอีกครั้งเกี่ยวกับคอร์สการเรียนและค่าเล่าเรียนกับพี่ ๆ ทีมงาน The Oak เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของนักเรียนอย่างที่สุด

[Back to top]ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ

วิชาการภาษาอังกฤษ / หลักสูตร IELTS Preparation เป็นการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบวัดระดับความรู้ในการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยเน้นการใช้ภาษาในระดับวิชาการ เพื่อเพิ่มทักษะในด้านต่าง ๆ ให้สูงขึ้น จนสามารถสอบเข้าเรียนได้ เช่น การเีรียน เพื่อเขียน เรียงความหรือรายงานวิชาการ ที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จบรรลุหรือได้รับคะแนน IELTS ที่จำเป็นสำหรับการเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (IELTS 6.5 โดยรวม)

ระยะเวลาการเรียน : ในแต่ละระดับความรู้จะมีระยะเวลาอยู่ที่ 5 ถึง 10 อาทิตย์ แต่ระดับความรู้ ซึ่งอาจใช้เวลาทั้งหมดตั้งแต่ 5 ถึง 52 อาทิตย์

คุณสมบัติการเข้าเรียน : การเข้าเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ หรือ การสอบ IELTS นักเรียนจะต้องมีผลการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ intermediate level


ค่าเล่าเรียน : โดยทั่วไปค่าเล่าเรียนประมาณ $250 ถึง $395 ต่อสัปดาห์ โดยค่าเล่าเรียนนี้ไ้ด้รวมค่าสมัครเีรียน และค่าหนังสือ อุปกรณ์การเรียนไว้เรียบร้อยแล้ว

หากนักเรียนสนใจศึกษาเข้าเรียน โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดอย่างชัดเจนอีกครั้งเกี่ยวกับคอร์สการเรียนและค่าเล่าเรียนกับพี่ ๆ ทีมงาน The Oak เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของนักเรียนอย่างที่สุด

[back to top]Direct Entry Programme in any university programme or DEEP:

เป็นคอร์สการเรียนที่ได้รับรองการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เมื่อนักเรียนจบการเรียนในคอร์สนี้แล้วนักเรียนจะสามารถเข้าเรียนในระดับปริญญา ได้ทันที่ โดยไม่ต้องทำการสอบIELTS or TOEFL ซึ่งการเ่รียนคอร์สนี้จะมีเนื้อหาภาษาที่เข้มข้น

ระยะเวลาการเรียน : ในแต่ละระดับความรู้จะมีระยะเวลาอยู่ที่ 5 ถึง 10 สัปดาห์ แต่ระดับความรู้

คุณสมบัติการเข้าเรียน : นักเรียนจะต้องมีผลการสอบ IELTS 5.5 และในทักษะการเขียนต้องมีผล 6.0 หรือ นักเรียนจะต้องมีผลการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาต่อในนระดับที่น่าพอใจ


ค่าเล่าเรียน : โดยทั่วไปค่าเล่าเรียนประมาณ $340 ถึง $360 ต่อสัปดาห์ โดยค่าเล่าเรียนนี้ไ้ด้รวมค่าสมัครเีรียน และค่าหนังสือ อุปกรณ์การเรียนไว้เรียบร้อยแล้ว

หากนักเรียนสนใจศึกษาเข้าเรียน โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดอย่างชัดเจนอีกครั้งเกี่ยวกับคอร์สการเรียนและค่าเล่าเรียนกับพี่ ๆ ทีมงาน The Oak เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของนักเรียนอย่างที่สุด

[Back to top]


Cambridge Exams Preparations:

การเรียนภาษาเพื่อการทดสอบความรู้ในประเภท The Certificate of English (FCE), The Certificate in Advanced English (CAE), The Certificate of Proficiency in English (CPE); and Business English Certificates (BEC) 1, 2, 3.

ระยะเวลาการเรียน : คอร์สการเรียนเปิดรับสมัครปีละ 3 ครั้ง ซึ่งในแต่ละระดับความรู้จะมีระยะเวลาอยู่ที่ 10 ถึง 12 สัปดาห์

คุณสมบัติการเข้าเรียน : ไม่จำกัดคุณสมบัติการเข้าศึกษา


ค่าเล่าเรียน : โดยทั่วไปค่าเล่าเรียนประมาณ $250 ถึง $360 ต่อสัปดาห์ โดยค่าเล่าเรียนนี้ไ้ด้รวมค่าสมัครเีรียน และค่าหนังสือ อุปกรณ์การเรียนไว้เรียบร้อยแล้ว

หากนักเรียนสนใจศึกษาเข้าเรียน โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดอย่างชัดเจนอีกครั้งเกี่ยวกับคอร์สการเรียนและค่าเล่าเรียนกับพี่ ๆ ทีมงาน The Oak เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของนักเรียนอย่างที่สุด

[Back to top]


คอร์สภาษาอังกฤษแบบแพ็ตเกต:

คอร์สการเรียนนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการใช้ชีวิตในต่างๆ ประเทศเพื่อพัฒนาการใช้ภาษานอกเหนือจากการเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปเพราะเป็นการเรียนต่อเนื่องในวิชาความรู้ที่นักเรียนสนใจในการ ประกอบอาชีพ เ่ช่น การตลาด การธุรกิจระหว่างประเทศ การโรงแรม การท่องเที่ยว เทคโนโลยี เป็นต้นโดยนักเรียนจะเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปก่อน 10 สัปดาห์และเรียนต่อในสาขาวิชาที่เลือกอีก 6 เดือนดำเนินการสมัครเรียนพร้อมกัน 2 คอร์ส ในการขอวีซ่าจะได้วีซ่า

ระยะเวลาการเรียน : คอร์สการเรียนเปิดรับสมัครในทุกเดือน และจะต้องสมัครเีรียนอย่างน้อย 9 เดือน ขึ้นไป

คุณสมบัติการเข้าเรียน : นักเรียนจะต้องมีผลความรู้ภาษาอังกฤษในระดับ pre-intermediate English


ค่าเล่าเรียน : โดยทั่วไปค่าเล่าเรียนประมาณ $3950 ต่อ 9 เดือน โดยค่าเล่าเรียนนี้ไ้ด้รวมค่าสมัครเีรียน และค่าหนังสือ อุปกรณ์การเรียนไว้เรียบร้อยแล้ว

หากนักเรียนสนใจศึกษาเข้าเรียน โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดอย่างชัดเจนอีกครั้งเกี่ยวกับคอร์สการเรียนและค่าเล่าเรียนกับพี่ ๆ ทีมงาน The Oak เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของนักเรียนอย่างที่สุด

[Back to top]


English for High School Preparation:

เป็นการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะเข้าเรียนในระบบการศึกษาภาคปกติ โดยมีอายุระหว่าง 12 - 18 ปี ซึ่งการเรียนนี้จะเหมือนการเรียนในห้องเรียนทั่วไป เช่น การเรียนคณิตศาสตร์ การเรียนวิทยาศาสตร์ การเรียนภูมิศาสตร์ เป็นต้น

ระยะเวลาการเรียน: คอร์สการเรียนภาษาอังกฤษสามารถเข้าเรียนได้ทุกวันจันทร์ โดยทั่วไปมีระยะเวลาอยู่ที่ 1 ถึง 52 อาทิตย์

คุณสมบัติการเข้าเรียน : นักเรียนจะต้องมีผลวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษในระดับintermediate English


ค่าเล่าเรียน : โดยทั่วไปค่าเล่าเรียนประมาณ $320 ต่อสัปดาห์ โดยค่าเล่าเรียนนี้ไ้ด้รวมค่าสมัครเีรียน และค่าหนังสือ อุปกรณ์การเรียนไว้เรียบร้อยแล้ว

หากนักเรียนสนใจศึกษาเข้าเรียน โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดอย่างชัดเจนอีกครั้งเกี่ยวกับคอร์สการเรียนและค่าเล่าเรียนกับพี่ ๆ ทีมงาน The Oak เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของนักเรียนอย่างที่สุด

[Back to top]

 

 

english Schools and Colleges

รายชื่อสถาบันการศึกษาในออสเตรเลีย แยกเป็นสถาบันในรัฐต่างๆ คอร์สที่เปิดสอน สำหรับน้องๆ ที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับคอร์สที่สนใจ กรุณาติดต่อ พี่โอ๊คได้ทุกสาขา

Sydney & New South Wales | Brisbane & Queensland | Melbourne & Victoria | Perth & Western Australia | Canberra & Australian Capital Territory | Hobart & Tasmania | Adelaide & South Australia

 

Australian English Schools
Western Australia Northern Territory Queensland New South Wales South Australia Victoria Tasmania