Language - English | Thai

 

โปรโมชั่น โปรแกรมเรียนต่อ ประจำเดือน

ต้องการลงทะเบียนเพื่อรับ โปรโมชั่น โปรแกรมเรียนต่อประจำเดือน.

 

ใบสมัึคร ออนไลน์

ต้องการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการเรียนต่อ ต่างประเทศ ง่ายๆเพียงกรอกใบสมัครออนไลน์ online application form และ เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมง.

 

แนะนำเพื่อนมาลง ทะเบียนเรียนกับ เรารัีบทันที เงินสด 1500 บาท

 

Refer a Friend to Study Flash Image

 

study abroad news

4-Apr-2013 | Canada pins hope on foreign studentsCANADA: The number of college and university students studying internationally has grown more than fourfold since 1975 — and Canada wants a larger share of that market. Read more...

 

4-Apr-2013 | Chinese alumni 'contribute $100m' AUSTRALIA: CHINESE alumni of Australian universities continue to bolster the local economy years after graduation, with the majority returning at least once and 20 per cent coming back more than five times over a five-year period. Read more...

 

30-Mar-2013 | Why Asian Kids Succeed NEW ZEALAND: Have you ever wondered why Asians kids are doing so well in maths and science at schools? Read more...

Read all news

 

 

ประเภทของวีซ่า

วีซ่าท่องเที่ยว Image วีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่่าสำหรับผู้ที่ต้องการไปท่องเที่ยวพักผ่อน หรือการใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดในประเทศออสเตรเลีย หรือ ความต้องการที่จะเยี่ยมครอบครัว เพื่อน หรือ การเข้าประเทศด้วยเหตุผลทางธุรกิจ วีซ่า่่ท่องเที่ยวนี้มีอายุเวลาไม่เกิน 1 ปี

เงื่อนไขของวีซ่า
- ต้องมีตั๋วเครื่องบินไป - กลับ
- สามารถลงทะเบียนเรียนได้ยาวไม่เกิน 3 เดือน
- วีซ่ามีอายุเวลา 12 เดือน ในแต่ละครั้งของการเดินทางไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เกิน 3 เดือน(มีหลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน ประมาณ AU$ 1000 ต่อเดือน)
- ไม่สามารถต่ออายุวีซ่าได้ในประเทศออสเตรเลีย
- ไม่สามารถทำงานได้!!

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทเว็ปไซต์ Department of Immigration and Citizenship หรือ สอบถามข้อมูลกับเรา The Oak

 

วีซ่านักเรียน Imageวีซ่านักเรียน วีซ่านักเรียนจะต้องมีการลงทะเบียนเรียนมากว่า 3 เดือน และ สามารถทำงานพิเศษได้สัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง. วีซ่านี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในออสเตรเลียมากกว่า 3 เดือน

เงื่อนไขของวีซ่า :
- จะต้องลงทะเบียนและชำระเงินค่าเทอมการศึกษาก่อนการสมัครขอวีซ่า
- จะต้องเรียนระบบการเรียนเต็มเวลาของการเรียนปกติอย่างน้อย 3 เดือน: ในคอร์สการเรียนภาษอังกฤษ วิชาชีพ ปริญญา เป็นต้น
- สามารถทำงานพิเศษได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และ สามารถทำงานได้เต็มเวลาในช่วงปิดเทอม
- ต้องมีการทำประกันสุขภาพ (Overseas Students Health Cover)
- ต้องมีสุขภาพแข็งแรง และ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทเว็ปไซต์ Department of Immigration and Citizenship หรือ สอบถามข้อมูลกับเรา The Oak

 

วีซ่าทำงานและท่องเที่ยว Imageวีซ่าทำงานและท่องเที่ยว

วีซ่าทำงานและท่องเที่ยวเป็นวีซ่าที่สามารถใช้ชีวิตในออสเตรเลียได้โดยเพื่อการทำงาน การท่องเที่ยว การเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยไม่ต้องเรียนหนังสือและไม่ต้องเดินทางออกนอกประเทศในทุก ๆ 3 เดือนเหมือนวีซ่าท่องเที่ยวปกติ ทั้งยังสามารถทำงานได้เต็มเวลา

วีซ่าประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวและทำงานในประเทศออสเตรเลียไม่เกิน 1 ปี

เงื่อนไขของวีซ่า :
- ไม่สามารถสมัครวีซ่าประเภทนี้ได้ในประเทศออสเตรเลีย
- วีซ่ามีอายุ 1 ปี นับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย
- สามารถสมัครวีซ่าออนไลน์ได้!!
- ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18 - 30 ปี
- สามารถเรียนคอร์สวิชาต่างๆ ได้ไม่เกิน 4 เดืนอ
- สามารถทำงานได้เต็มเวลา แต่ต้องไม่เกิน 6 เดือนสำหรับนายจ้างหรือบริษัทเดีียว
- เมื่อวีซ่าหมดอายุ สามารถสมัครขอวีซ่าประเภทอื่นได้

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทเว็ปไซต์ Department of Immigration and Citizenship หรือ สอบถามข้อมูลกับเรา The Oak

 

วีซ่่าเพื่อการตั้งถิ่นฐาน Image วีซ่่าเพื่อการตั้งถิ่นฐานการสมัครเป็นพลเมืองเพื่อการตั้งถิ่นฐานถาวรในประเทศออสเตรเลีย ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามกฏหมายกรมตรวจคนเข้าเมือง ทั้งกฎหมายมีการปรับปรุงอยู่เสมอ เราได้มีการร่วมมือกับ Migration Agent Phillip Au ที่ได้รับการรับรองโดยโดย MIA ใ้ห้เป็นที่ปรึ่กษา หากท่านมีความสนใจหรือมีความต้องการที่จะสมัครเป็นพลเมืองของออสเตรเลีย ก็สามารถเข้ามาปรึกษาเราได้ทุกวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

 

วีซ๋าเพื่อธุรกิจ Image วีซ่าเพื่อธุรกิจ การประกอบการธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะสามารถสมัครเป็นพลเมืองประเทศออสเตรเลียได้ แต่หากจะมีขั้นตอนและวิธีการที่ค่อนข้างซับซ้อน ถึงกระนั้น เราก็สามารถให้คำแนะนำและคำปรึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครโดยวีซ่าประเภทนี้ โดยเราได้มีการร่วมมือกับ Migration Agent Phillip Au ที่ได้รับการรับรองโดยโดย MIA ใ้ห้เป็นที่ปรึ่กษา หากท่านมีความสนใจหรือมีความต้องการที่จะสมัครเป็นพลเมืองของออสเตรเลีย ก็สามารถเข้ามาปรึกษาเราได้ทุกวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการปรึกษาเบื้องต้น