Language - English | Thai

 

โปรโมชั่น โปรแกรมเรียนต่อ ประจำเดือน

ต้องการลงทะเบียนเพื่อรับ โปรโมชั่น โปรแกรมเรียนต่อประจำเดือน.

 

ใบสมัึคร ออนไลน์

ต้องการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการเรียนต่อ ต่างประเทศ ง่ายๆเพียงกรอกใบสมัครออนไลน์ online application form และ เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมง.

 

แนะนำเพื่อนมาลง ทะเบียนเรียนกับ เรารัีบทันที เงินสด 1500 บาท

 

Refer a Friend to Study Flash Image

 

study abroad news

4-Apr-2013 | Canada pins hope on foreign studentsCANADA: The number of college and university students studying internationally has grown more than fourfold since 1975 — and Canada wants a larger share of that market. Read more...

 

4-Apr-2013 | Chinese alumni 'contribute $100m' AUSTRALIA: CHINESE alumni of Australian universities continue to bolster the local economy years after graduation, with the majority returning at least once and 20 per cent coming back more than five times over a five-year period. Read more...

 

30-Mar-2013 | Why Asian Kids Succeed NEW ZEALAND: Have you ever wondered why Asians kids are doing so well in maths and science at schools? Read more...

Read all news

 

 

 

การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

ออสเตรเลียมีการกำหนดคุณวุฒิของการศึกษา โดยรัฐบาลออสเตรเลีย ทำให้แต่ละคุณวุฒิและแต่ละระดับของการศึกษามหาวิทยาลัียเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาจึงมีการแข่งขันสูงและมีการกำหนดมาตรฐานทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีเงื่อนไขในการรับนักศึกษาที่แตกต่างกันไป ในปัจจุบันออสเตรเลียมีมหาวิทยาลัยทั้งหมด 40 แห่ง โดย 37 แห่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล และอีก 3 แห่งเป็นมหาวิทยาลัยของเอกชน คือ Bond University , The University of Notre Dame Australia และ Carnegie Mellon University

โดยมหาวิทยาลัยที่เป็นที่นิยมและมีชื่อเสีียงอันยาวนานมากที่สุด 8 อันดับ คือ University of Melbourne, University of Sydney, University of Queensland, Adelaide University, Australian National University, University of Western Australia, Monash University และ University of New South Wales.


หากนักเรียนมีความสนใจต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยนี้ ี้นักเีรียนสามารถเข้ามาปรึกษากับทีมงานพี่ ๆ The Oak ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เรายินดีให้คำแนะนำกันนักเรียนทุกคน โดยการให้ข้อมูลที่เที่ยงตรงและชัดเจน

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเรียน :

ในประเทศออสเตรเลียปีการศึกษามหาวิทยาลัยแบ่งใน 2 ภาคการศึกษา แต่ละภาคการศึกษายาวนานประมาณ 20 สัปดาห์ โดยทั่วไปนักศึกษาจะต้องเรียน 4 วิชาต่อภาคการศึกษา โดย 1 วิชา จะเรียนเรียน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งแต่ละหลักสูตรปริญาอาจแบ่งได้ 4-12 วิชาหน่วยกิตขึ้นอยู่กับน้ำหนักความยากง่ายของแต่ละวิชา โดยเรียนสามารถจบปริญญาก่อนหลักสูตรได้หากนักเรียนลงทะเบียบเรียนในภาคฤดูร้อนระหว่างธันวาคมและมกราคมของแต่ละปี.

การศึกษาระดับปริญาตรีหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยทั่วไปเปิดเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนกรกฎาคม แต่บางมหาวิทยาลัยเปิดเทอม 3 ครั้งต่อปี คือเดือน มกราคม พฤษภาคม และเดือนกันยายน

การศึกษาในระดับปริญญาตรีแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

1) การเรียนในระดับปริญญาตรี โดยทั่วไปจะมีระยะเวลาการศึกษา 3 ปี ถึง 5 ปี แล้วแต่สาขาวิชา
        

2) ปริญาประเภทเกรียตินิยม - เป็นการเรียนปริญาตรีเพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญาโท โดยการทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งนักเรียนจะต้องมีผลการเรียนที่ดีในระดับปริญญาตรีภาคปกติถึงจะเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ได้

ุคุณสมบัติการเข้าศึกษา:

 • ด้วยการกำหนดมาตรฐานการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีจากทางรัฐบาลออสเตรเลีย ทำให้นักเรียนต้องจบชั้นมัธยมศึกษาที่ปี 6 ด้วยเกรดเฉลี่ยที่ดี (GPA.2.6 ขึ้นไป แต่บางมหาวิทยาลัย กำหนดเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.0 ขึ้นกับสาขาและเกณฑ์การรับเข้าของแต่ละมหาวิทยาลัย) ถ้าเกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ทางสถาบันจะรับเข้าเรียนโดยมีเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องเรียน Foundation Studies Program 1 ปี ก่อนเข้าเรียนปีที่ 1 ในระดับปริญญาตรี หรือเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร/ประกาศนียบัตรชั้นสูงเพื่อโอนเข้าเรียนในปีที่ 2 ของระดับปริญญาตรี

 • โดยทั่วไปนักเรียนต้องมีผลสอบ IELTS ประมาณ 6.0 หรือ 6.5 ขึ้นไป และได้คะแนน 6.0 สำหรับในส่วนของการเขียน ขึ้นอยู่กับนโยบายและสาขาวิชาของแต่ละมหาวิทยาลัย แต่บางสาขาวิชาอาจต้องการผล IELTS 7.0
 • ค่าเล่าเรียน: ค่าเทอมการศึกษาโดยประมาณคือ AUD $5,000 ถึง $15,000 ต่อหนึ่งเทอม.

  ซึ่งค่าเทอมการเรียนนั้นมีปัจจัยขึ้นอยู่กับคอร์สการเรียน ระยะเวลา และสถานบันการศึกษา

  หากนักเรียนสนใจศึกษาเข้าเรียน โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดอย่างชัดเจนอีกครั้งเกี่ยวกับคอร์สการเรียนและค่าเล่าเรียนกับพี่ ๆ ทีมงาน The Oak เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของนักเรียนอย่างที่สุด  การศึกษาระดับปริญญาโทการเรียนในระดับปริญญาโทของออสเตรเลียสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ

  1) ประกาศนียบัตรบัณฑิต: มีระยะเวลาการศึกษา 6 เดือน เพื่อให้สำเร็จการศึกษา โดยถือเป็นการเรียนเทอมแรกในระดับปริญญาโท

  2) อนุปริญญาโท: มีระยะเวลาการศึกษา 1 ปี เพื่อให้สำเร็จการศึกษาซึื่งจะเป็นการศึกษาต่อจากระดับประกาศนียบัตรบัณทิต และนับเป็นการเรียนเทอมที่ 2 ของการเรียนในระดับปริญญาโท

  3) ปริญญาโท: การเรียนปริญญาโทนี้แบ่งประเภทรูปแบบการศึกษาได้ 2 รูปแบบคือ 1. การเรียนในแบบการเข้าห้องเรียนซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 - 2 ปี ต่อจากระดับอนุปริญญาโท 2. การเรียนโดยการทำวิจัย มีระยะเวลามากศึกษาอย่างน้อย 2 ปี โดยนักเรียนไม่ต้องเข้าห้องเรียนและไม่มีการสอบ ซึ่งการเรียนโดยการทำวิจัยนี้ จะมีมาตรฐานการเข้าเรียนสูงกว่าการเรียนในอย่างแรก

  4) เกรียตินิยมปริญญาโท (PHD): มีระยะเวลาการเรียน 3 ปีเพื่อสำเร็จการศึกษา มีรายละเอียดคุณสมบัติของการเข้าเรียนและเนื้อหาการเรียนที่่ค่อนข้างละเอียด ซึ่งหากนักเรียนสนใจ สามารถปรึกษากับทีมงาน The Oak ได้โดยตรงเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ

   

  คุณสมบัติการเข้าศึกษา :

 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และในบางสาขาปริญญา นักศึกษาจะต้องมีประสบการณ์การทำงานร่วมด้วยอย่างน้อย 6 ปี

 • มีผลสอบ IELTS ประมาณ 6.0 หรือ 6.5 ขึ้นไป และได้คะแนน 6.0 สำหรับในส่วนของการเขียน ขึ้นอยู่กับนโยบายและสาขาวิชาของแต่ละมหาวิทยาลัย แต่บางสาขาวิชาอาจต้องการผล IELTS 7.0
 • ค่าเล่าเรียน: ค่าเทอมการศึกษาโดยประมาณคือAUD $7,000 ถึง $15,000 ต่อหนึ่งเทอมการศึกษา.

  หากนักเรียนสนใจศึกษาเข้าเรียน โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดอย่างชัดเจนอีกครั้งเกี่ยวกับคอร์สการเรียนและค่าเล่าเรียนกับพี่ ๆ ทีมงาน The Oak เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของนักเรียนอย่างที่สุด

   

   

  Universities in Australia

  รายชื่อสถาบันการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร แล ประกาศนียบัตร ขั้นสูง หรือ ระดับ ปวส ในออสเตรเลีย แยกเป็นสถาบันในรัฐต่างๆ คอร์สที่เปิดสอน สำหรับน้องๆ ที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับคอร์สที่สนใจ กรุณาติดต่อ พี่โอ๊คได้ทุกสาขา

  Sydney & New South Wales | Brisbane & Queensland | Melbourne & Victoria | Perth & Western Australia | Canberra & Australian Capital Territory | Hobart & Tasmania

   

  Australian English Schools
  Western Australia Northern Territory Queensland New South Wales South Australia Victoria Tasmania