Language - English | Thai

 

โปรโมชั่น โปรแกรมเรียนต่อ ประจำเดือน

ต้องการลงทะเบียนเพื่อรับ โปรโมชั่น โปรแกรมเรียนต่อประจำเดือน.

 

ใบสมัึคร ออนไลน์

ต้องการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการเรียนต่อ ต่างประเทศ ง่ายๆเพียงกรอกใบสมัครออนไลน์ online application form และ เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมง.

 

แนะนำเพื่อนมาลง ทะเบียนเรียนกับ เรารัีบทันที เงินสด 1500 บาท

 

Refer a Friend to Study Flash Image

 

study abroad news

4-Apr-2013 | Canada pins hope on foreign studentsCANADA: The number of college and university students studying internationally has grown more than fourfold since 1975 — and Canada wants a larger share of that market. Read more...

 

4-Apr-2013 | Chinese alumni 'contribute $100m' AUSTRALIA: CHINESE alumni of Australian universities continue to bolster the local economy years after graduation, with the majority returning at least once and 20 per cent coming back more than five times over a five-year period. Read more...

 

30-Mar-2013 | Why Asian Kids Succeed NEW ZEALAND: Have you ever wondered why Asians kids are doing so well in maths and science at schools? Read more...

Read all news

 

 

 

การศึกษาในระดับวิชาชีพ และ ระดับประกาศนียบัตร

คอร์สการเรียนในสายวิชาชีพมีด้วยกันหลายสาขาให้นักเรียนเลือกเรียนได้ตามความสนใจในอาชีพที่นักเรียนอยากทำงานในอนาคต เช่น สาขา เทคโนโลยี, มัลติมีเดีย, กราฟฟิตดีไซน์, ถ่ายภาพ, การจัดการ, การตลาด , ธุรกิจระหว่างประเทศ, บัญชี, การท่องเที่ยว การโรงแรม ป็นต้น โดยดิโอ๊ค สามารถแนะแนวการศึกษารวมทั้งจัดหาคอร์สการเรียนให้เหมาะสมตรงกับความต้องการ และ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ของนักเรียนในอนาคต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สถาบันที่เปิดสอนคอร์สระดับวิชาชีพ และ รายละเอียดคอร์สที่น่าสนใจอื่นๆ คลิกที่นี่

หากนักเรียนมีความสนใจพในการเรียนในระดับนี้ สามารถเข้ามาปรึกษา กับ ทีมงาน ดิโอ๊ค ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เรายินดีให้คำแนะนำน้องๆ ทุกคนคะข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเรียนระดับการศึกษาแบ่งออกเป็นดังนี้
 • Certificate I – IV ระยะเวลาของหลักสูตรเริ่มตั้งแต่ไม่กี่สัปดาห์จนถึง 6 เดือน หรือ 1 ปี โดยหลักสูตรประกาศนียบัตร จะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ประกาศนียบัตรยิ่งสูงก็ยิ่งเตรียมความพร้อม สู่การทำงานมากขึ้น เช่น ประกาศนียบัตร 1 จะปูพื้นฐานทักษะเบื้องต้นในขอบข่ายของงาน แต่ประกาศนียบัตร 4 จะเจาะลึกกว่าและมุ่งพัฒนา ทักษะสำหรับหัวหน้างาน

• Diploma เป็นหลักสูตรสำหรับเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรม เป็นผู้ประกอบการและรวมถึง การประกอบวิชาชีพ ใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 1-2 ปี บางหลักสูตรมีการเชื่อมโยงกับ หลักสูตรปริญญาตรีซึ่งอาจได้รับการ โอนหน่วยกิจได้สูงสุด 1 ปี เมื่อจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ในบางมหาวิทยาลัยก็เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาเช่นกัน

• Advanced Diploma หลักสูตรจะคล้ายคลึงกับ Diploma แต่เป็นระดับที่สูงกว่าใช้ระยะเวลาในการเรียนประมาณ 2 -3 ปี
หลักสูตรอาชีวศึกษาจะทำการสอนในช่วงเดือน กุมภาพันธ์จนถึงเดือนธันวาคมความแตกต่างที่สำคัญ ระหว่างอาชีวะศึกษาและมหาวิทยาลัยก็คือ สถาบันอาชีวศึกษาจะเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับภาคธุรกิจ ซึ่ง หมายความว่าหลักสูตรจะเน้นการปฏิบัติ และทักษะ อาชีวศึกษาและการฝึกอาชีพ
เอกสารจำเป็นที่ใช้ในการสมัคร

คุณสมบัติในการเข้าศึกษา :

- นักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับวิชาชีพนี้ต้องจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ผลการเรียนและความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ Upper Intermediate หรือ ผลการสอบคะแนน IELTS 5.5 รวมทุกด้านต้องไม่ต่ำกว่า 5

ค่าเล่าเรียน: ค่าเทอมการเรียนโดยประมาณสำหรับ 6 เดือนอยู่ที่AUD $1,800 ถึง AUD $20, 000 ซึ่งค่าเทอมการเรียนนั้นมีปัจจัยขึ้นอยู่กับคอร์สการเรียน ระยะเวลา และสถานบันการศึกษา

สำหรับโปรแกรมเรียนระดับ วิชาชีพนี้ น้องๆ สามารถจัดโปรแกรมการเรียนเข้าร่วมกับโครงการ เรียนและทำงานได้อีกด้วย เป็นโปรแกรมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต สำหรับน้องๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตการทำงานต่อไปในอนาคต และ นอกจากนี้ยังได้ความรู้กลับบ้านอีกด้วย

หากนักเรียนสนใจศึกษาเข้าเรียน โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดอย่างชัดเจนอีกครั้งเกี่ยวกับคอร์สการเรียนและค่าเล่าเรียนกับพี่ ๆ ทีมงาน The Oak เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของนักเรียนอย่างที่สุด

 

 

Vocational Colleges in Australia

รายชื่อสถาบันการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร แล ประกาศนียบัตร ขั้นสูง หรือ ระดับ ปวส ในออสเตรเลีย แยกเป็นสถาบันในรัฐต่างๆ คอร์สที่เปิดสอน สำหรับน้องๆ ที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับคอร์สที่สนใจ กรุณาติดต่อ พี่โอ๊คได้ทุกสาขา

Sydney & New South Wales | Brisbane & Queensland | Melbourne & Victoria | Perth & Western Australia | Canberra & Australian Capital Territory | Hobart & Tasmania

 

Australian English Schools
Western Australia Northern Territory Queensland New South Wales South Australia Victoria Tasmania