Language - English | Thai

Perth & Western Australia (WA)

เวสเทิร์นออสเตรเลียเป็นรัฐที่มีขน าดใหญ่ที่สุดของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ถึง 1 ใน 3 ของผืนดินทั้งหมดของทวีป ภูมิทัศน์ที่หลากหลายและมีความน ่าสนใจได้แก่ เดอะคิมเบอรี่ ซึ่งตั้งอยู่เหนือสุดของรัฐ อันเป็นบริเวณที่เป็นพื้นที่ธรรมชาต ิทุรกันดาร โดยมีชายฝั่งที่คดเคี้ยวและมีหุบ เขาในทวีปอันงดงาม เดอะพิลบาร่า ที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐ ซึ่งเป็นดินแดนที่มีหินดึกดำบรรพ์แ ละหุบเขาอันงดงาม พื้นที่ที่ห่างไกลจากชายฝั่งของรัฐ WA เป็นดินแดนไร้ผู้คนอาศัยที่กว้างใหญ ่และว่างเปล่า บริเวณเรียบที่ราบ นูล์ลาร์เบอร์เพลน และทะเลทรายเกรต แซนดี้เดเสิร์ท มีทะเลทรายกิฟสันแล ะเกรตวิคตอเรียปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ ่ของรัฐนี้ มุมฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐ เป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่า และไร่องุ่น แต่เป็นเพียงพื้นที่ขนาดเล็ กเมื่อเทียบกับส่วนที่เหลือของรัฐนี้

รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียมีภูมิอาก าศแบบเขตร้อนอยู่ทางตอนเหนือ ซึ่งมีฤดูแล้งและฤดูฝน แทนที่ฤดูหนาวและฤดูร้อน ที่พอร์ตเฮ็ดแลนด์จะมีพายุไซโคล นเข้าอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกๆ สองปี ในตัวกลางแผ่นดินของรัฐมีภูมิอาก าศแบบกึ่งแห้งแล้งและแห้งแล้ง ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐ มีอากาศแบบอบอุ่น ที่นี่มักจะมีอุณหภูมิสูงกว่า 25 องศาเซลเซียส ในขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยตามชายฝั่ง เดอะคิมเบอรี่คือ 28 องศาเซลเซียส ส่วนพื้นที่บริเวณ เดอะพิลบาร่า อุณหภูมิขึ้นสูงได้ถึง 48 องศาเซลเซียส ตัวเมืองเพิร์ท มีฤดูร้อนที่ร้อนและยาวนาน ในขณะที่มีฝนตกน้อยและอาจมีอุณห ภูมิราว 30 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะในเดือนมกราคมและเดือน กุมภาพันธ์ ลมจากทะเล หรือรู้จักกันในนาม “ฟรีแมนเทิลด็อก เตอร์” ช่วยทำให้เมืองเย็นขึ้น ส่วนฤดูหนาวจะมีอากาศที่ค่อนข้างเ ย็นและฝนตก โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 18 องศาเซลเซียส

Read more about life and study in Perth, Western Australia.

 

โปรโมชั่น โปรแกรมเรียนต่อ ประจำเดือน

ต้องการลงทะเบียนเพื่อรับ โปรโมชั่น โปรแกรมเรียนต่อประจำเดือน.

 

ใบสมัึคร ออนไลน์

ต้องการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการเรียนต่อ ต่างประเทศ ง่ายๆเพียงกรอกใบสมัครออนไลน์ online application form และ เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมง.

 

 

Vocational Colleges in Perth & Western Australia

รายชื่อ สถาบันการศึกษา ที่น้องๆ สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ ในแต่ละรัฐ ของออสเตรเลีย มีดังนี้

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อพี่ๆ ดิโอ๊ค วันนี้

 

 • Alexander Language School
 • Australasian Academy of Cosmetic Dermal Science
 • Australia-International Institute of Workplace Training
 • Australian College of Beauty Therapy
 • Australian College of Natural Medicine, Endeavour College of Natural Health, College of Natural Beauty, Fitnation, Wellnation
 • Australian Institute of Commerce & Technology
 • Australian Institute of Holistic Medicine
 • Australian School of Tourism and Hotel Management; Eurocentres; Australian School of Accounting & Finance; Australian College of Applied Education; Australian School of Graphic Design; Australian School of Business & Management; Australian School of Culin
 • Cambridge International College
 • Canning College
 • College of Innovation and Industry Skills
 • Curtin College
 • Curtin University of Technology
 • Dental Nursing Australia
 • Edith Cowan University
 • Education and Training International
 • EmbassyCES - Perth campus
 • Flowers Design School
 • Grace Community College
 • Harvest West Bible College
 • Institute for the Nations - Australia (Perth Campus)
 • International School of Beauty Therapy
 • Kaplan International College Perth
 • Kingston International College
 • Language Links
 • Martin College - Perth campus
 • Murdoch College International
 • Murdoch University
 • Paradise College of Ministries
 • Perth Bible College
 • Perth College Of Business and Technology
 • Perth Institute of Business & Technology AND PIBT International English Centre
 • Perth Institute of Hospitality and Tourism, Australian Institute of Tourism and Hospitality, Peth School of Hospitality and Tourism
 • Phoenix Academy
 • Professional Pilot Training Centre, Perth Aviation College
 • Riverview Leadership College
 • Royal International College
 • SAE Institute
 • Silver Trowel Trade Training
 • Sophia College
 • Stanley College
 • Sterling Business College
 • Tabor College
 • Taylor Weir School of Hairdressing
 • Taylors College - Perth campus
 • Taylors College, Martin College, Embassy CES
 • Technical College of Western Australia
 • The University of Notre Dame Australia
 • Tuart College
 • Victory Life International Bible Training Centre
 • Vose Seminary
 • West Australian English College; Business Technology Institute of Australia
 • West Australian Institute of Further Studies
 • Western Australian Aviation College
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sydney Colleges | Melbourne Colleges | Brisbane Colleges | Canberra Colleges | Adelaide Colleges | Perth Colleges | Darwin Colleges | Hobart Colleges