Language - English | Thai

Perth & Western Australia (WA)

เวสเทิร์นออสเตรเลียเป็นรัฐที่มีขน าดใหญ่ที่สุดของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ถึง 1 ใน 3 ของผืนดินทั้งหมดของทวีป ภูมิทัศน์ที่หลากหลายและมีความน ่าสนใจได้แก่ เดอะคิมเบอรี่ ซึ่งตั้งอยู่เหนือสุดของรัฐ อันเป็นบริเวณที่เป็นพื้นที่ธรรมชาต ิทุรกันดาร โดยมีชายฝั่งที่คดเคี้ยวและมีหุบ เขาในทวีปอันงดงาม เดอะพิลบาร่า ที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐ ซึ่งเป็นดินแดนที่มีหินดึกดำบรรพ์แ ละหุบเขาอันงดงาม พื้นที่ที่ห่างไกลจากชายฝั่งของรัฐ WA เป็นดินแดนไร้ผู้คนอาศัยที่กว้างใหญ ่และว่างเปล่า บริเวณเรียบที่ราบ นูล์ลาร์เบอร์เพลน และทะเลทรายเกรต แซนดี้เดเสิร์ท มีทะเลทรายกิฟสันแล ะเกรตวิคตอเรียปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ ่ของรัฐนี้ มุมฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐ เป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่า และไร่องุ่น แต่เป็นเพียงพื้นที่ขนาดเล็ กเมื่อเทียบกับส่วนที่เหลือของรัฐนี้

รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียมีภูมิอาก าศแบบเขตร้อนอยู่ทางตอนเหนือ ซึ่งมีฤดูแล้งและฤดูฝน แทนที่ฤดูหนาวและฤดูร้อน ที่พอร์ตเฮ็ดแลนด์จะมีพายุไซโคล นเข้าอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกๆ สองปี ในตัวกลางแผ่นดินของรัฐมีภูมิอาก าศแบบกึ่งแห้งแล้งและแห้งแล้ง ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐ มีอากาศแบบอบอุ่น ที่นี่มักจะมีอุณหภูมิสูงกว่า 25 องศาเซลเซียส ในขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยตามชายฝั่ง เดอะคิมเบอรี่คือ 28 องศาเซลเซียส ส่วนพื้นที่บริเวณ เดอะพิลบาร่า อุณหภูมิขึ้นสูงได้ถึง 48 องศาเซลเซียส ตัวเมืองเพิร์ท มีฤดูร้อนที่ร้อนและยาวนาน ในขณะที่มีฝนตกน้อยและอาจมีอุณห ภูมิราว 30 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะในเดือนมกราคมและเดือน กุมภาพันธ์ ลมจากทะเล หรือรู้จักกันในนาม “ฟรีแมนเทิลด็อก เตอร์” ช่วยทำให้เมืองเย็นขึ้น ส่วนฤดูหนาวจะมีอากาศที่ค่อนข้างเ ย็นและฝนตก โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 18 องศาเซลเซียส

Read more about life and study in Perth, Western Australia.

 

โปรโมชั่น โปรแกรมเรียนต่อ ประจำเดือน

ต้องการลงทะเบียนเพื่อรับ โปรโมชั่น โปรแกรมเรียนต่อประจำเดือน.

 

ใบสมัึคร ออนไลน์

ต้องการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการเรียนต่อ ต่างประเทศ ง่ายๆเพียงกรอกใบสมัครออนไลน์ online application form และ เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมง.

 

 

Universities in Perth & Western Australia

รายชื่อ สถาบันการศึกษา ที่น้องๆ สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ ในแต่ละรัฐ ของออสเตรเลีย มีดังนี้

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อพี่ๆ ดิโอ๊ค วันนี้

 

 • Australian College of Natural Medicine, Endeavour College of Natural Health, College of Natural Beauty, Fitnation, Wellnation
 • Australian College of Theology
 • Australian School of Tourism and Hotel Management; Eurocentres; Australian School of Accounting & Finance; Australian College of Applied Education; Australian School of Graphic Design; Australian School of Business & Management; Australian School of Culin
 • Canning College
 • Curtin College
 • Curtin University of Technology
 • Edith Cowan University
 • Education and Training International
 • Grace Community College
 • Harvest West Bible College
 • Murdoch Institute of Technology, Murdoch Language Institute
 • Murdoch University
 • Perth Bible College
 • Perth Institute of Business & Technology AND PIBT International English Centre
 • Phoenix Academy
 • SAE Institute
 • Southern Cross University
 • Tabor College
 • The University of Notre Dame Australia
 • The University of Western Australia (UWA)
 • Vose Seminary
 •